Training

Het leertraject bestaat uit een trainingsprogramma van zes bijeenkomsten, tussentijdse individuele coaching via de hotline, een systeembijeenkomst en een community of practice.

Trainingsprogramma

Het zwaartepunt ligt bij het trainingsprogramma. In zes bijeenkomsten krijg je inzichten en tools om positieve gedragsverandering teweeg te brengen in de praktijk. Via de wetenschappelijk bewezen ABC-methode ga je jouw casussen analyseren en op basis daarvan een plan opstellen om tot effectieve verandering te komen. Dit wordt ondersteund door Growpad, onze app die coaches en gezinnen helpt om een groeiplan op te stellen en monitoren. Meer over de ABC-methode en Growpad lees je onder “Theoretische achtergrond”.

De trainingsdagen zijn er om kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen, maar ook om te oefenen met Growpad. In grote lijnen staat het programma vast, maar we vinden het belangrijk om input en vragen te verwerken in de training. Het trainingsprogramma is zó opgebouwd dat het parallel loopt aan de coaching van minimaal één echt traject in je dagelijkse werkpraktijk. Zo kun je geleerde tools meenemen naar de praktijk.

Hotline

Tussen de trainingsdagen door is er ruimte voor 2 tot 3 uur individuele coaching van de trainers. Hierbij gaan we dieper in op de door jou gekozen casus en kan je gericht vragen stellen en hulp krijgen.

Systeembijeenkomst

Tegen het einde van het trainingsprogramma vindt een systeembijeenkomst plaats. Het doel hiervan is om casussen uit het trainingsprogramma als input te gebruiken voor jullie eigen organisatie om van te leren. Dus: wat brengt deze casus om van te leren op grotere schaal?

De systeembijeenkomst organiseer je samen met je (geografische) buddy. Jullie kiezen één of meerdere van jullie ‘eigen’ casussen uit en gaan met verschillende actoren in de systeemwereld deze casus analyseren vanuit de mogelijkheden die erin zitten om een grotere groep bewoners van te laten profiteren. De focus daarbij ligt op kansen of belemmeringen om vanuit de casus tot een duurzame oplossing te komen. Deze actoren komen bij voorkeur vanuit verschillende plekken in de organisatie, denk aan uitvoering, beleid, management en bestuur.

Community of Practice

Na afloop van het trainingsprogramma is het zaak om deze wetenschappelijke aanpak in te bedden in jouw omgeving en organisatie. In de CoP deel je jouw inzichten en ervaringen met je studiemaatjes, mensen uit je team en andere professionals die met gezinnen in achterstandssituaties werken.  Op deze manier hopen we de positieve werkwijze te verankeren in de praktijk.

Onze teamleden organiseren samen met jou en studiegenoten van een bijeenkomst van een dagdeel dat twee delen kent. In het eerste deel staan de ervaringen en inzichten uit het programma van jou en je studiegenoten centraal. In het tweede deel verbreden we de ontmoeting met de deelnemende gezinnen/personen en nodig je collega’s uit van je eigen en andere organisaties. Dan vertellen we wat de positieve benadering en werkwijze inhoudt en jij en/of gezinnen delen ervaringen en behaalde resultaten met de mensen die jullie hebben uitgenodigd. Mensen waarvan jullie vinden dat het belangrijk is dat ze er meer van weten en die belangstelling hebben voor de werkwijze.  Uiteraard zetten we de gezinnen en de resultaten in het zonnetje.

Trainingsevaluatie

Hoe zijn de eerste en de tweede trainingsrondes van Thumbs Up Way Up bevallen? Zowel de trainers als de deelnemers die de training hebben afgerond blikken met een goed gevoel terug op het traject. De deelnemers waarderen de training zowel bij het eerste als bij het tweede traject met een 7,5: een fantastisch resultaat! De trainers krijgen van beide groepen gemiddeld een 8. Zij worden gewaardeerd om hun vakkennis en betrokkenheid.

De deelnemers hebben tijdens de training een eerste basis gelegd voor gedragsveranderingen binnen de eigen organisatie en daarbuiten. Zij zijn bewust gemaakt van hun eigen gedrag en van de impact van een positieve benadering op henzelf, hun cliënten en het systeem. We horen in de verhalen van deelnemers dat zij in de gezinnen concrete, positieve resultaten hebben bereikt. Daarnaast zijn de deelnemers zich door de onderdelen van GrowCare meer bewust geworden van hun potentie als leider in het op gang brengen van veranderprocessen. In de opleiding zijn effectieve tools voor het bereiken en monitoren van doelstellingen uitvoerig aan bod gekomen, zoals het gebruik van GrowPad. Een meerderheid van de deelnemers vindt zelf dat ze hun doelen nu beter bereiken en vaker gedrag weten te veranderen.

Op basis van de ervaringen en inzichten uit de eerste training is een aantal zaken in de tweede training aangescherpt. Zo is er meer aandacht besteed aan de manier waarop de aangeboden theorie door de deelnemers wordt gebruikt in de praktijk. In toekomstige trainingen nog meer tijd worden besteed aan praktijkvoorbeelden, praktische begeleiding en het werken met en leren van een eigen casus. Een sterk punt van de training is de theoretische basis, die kan helpen om anderen in de organisatie te inspireren en om gewenste veranderingen te kunnen onderbouwen. Maar om als uitvoerend professional invloed uit te kunnen oefenen op beleid, is menskracht en draagvlak nodig. Die ontbreken helaas als er binnen een organisatie maar één ambassadeur is van onze nieuwe aanpak. Daarom willen we graag meerdere professionals uit verschillende lagen van dezelfde organisatie inspireren om met Thumbs up, Way up! aan de slag te gaan.

 

Meer weten over het evaluatieonderzoek van de training? Download het rapport hier: 

Eindevaluatie TUWU
PDF – 976,0 KB 768 downloads